EEN REAKTIE VAN 2 AFGEVAARDIGDEN VAN DE LOT

Mercredi 2 mars 2011, par Lot Nature ancienne association // Permis de Cahors : documents sélectionnés

EEN REAKTIE VAN 2 AFGEVAARDIGDEN VAN DE LOT

OVER SCHALIEGAS

Persmededeling van JEAN LAUNAY

Het dubbele verschijnsel van de opwarming van de aarde en het schaars worden van de olie- en gashulpbronnen, stelt ons voor de werkelijkheid dat wij onze consumpties, individueel of gemeenschappelijk, met de nodige beperlingen , zullen moeten aanvaarden.

De oliepiek is bereikt : de voorraden van de grondstoffen zijn beperkt.De periode van de vergunning , is zeer langdurig geweest.

De tijd waarin wij leven en consumeren is kort : "iemand uitzuigen".

Men zal niet lang meer van de voorraad ( een periode van 50 jaar) gebruik kunnen maken , daar er een tekort aan voorraad zal zijn. Wat de vooruitzichten aangaat zullen de hulpbronnen, zoals asfalt - en schaliegaslagen, niet meer als redmiddel kunnen dienen.

De individuele inzet voor een ieder van ons, gemeenschappelijk en in groepsverband, die ons besturen en oog hebben voor de toekomst is dus mooi en goed, vooruit- lopend op het einde van de cyclus van de kringloop en een andere voorbereiden .

In ons Departement Lot, kenmerkend door zijn onderaardse karst, wordt het gebruik van hydraulische technieken voor het openbreken van het gesteente, geweigerd.

Kort gezegd : mijn opstelling is helder. Niets van dit alles in de Lot.

DOMINIQUE ORLIAC reageert :

Het nablijven bij de landelijke vergadering, waar de aktualiteit over de discussie van de bio-ethiek zich afspeelt, zal de afgevaardigde van de Lot niet kunnen deelnemenaan de publieke vergadering van deze avond, georganiseerd door de gezamenlijke inwoners van de Lot – GEEN SCHALIEGAS – ook houdt zij vast aan het bevestigen van haar bezwaar geen enkele toestemming te verlenen voor onderzoek en voor de ontginning van schaliegas.

“Een ontginning van de minerale oliën in deze omstandigheden zou buitengewoon schadelijk zijn voor een departement als de onze en het einde betekenen van het milieu, toeristisch, maar ook een aantasting van het leven van haar bewoners”, heeft

Dominique ORLIAC aangegeven.

“Als men zich hier herinnert, dat er verbeteringen genomen zijn in het kader vande wet biodiversiteit en daarbij de klimatologische crisis die ons treft, neemt onze minister van milieubescherming eindelijk de risico’s op zich over de winning en de verbranding van het fossiele aardgas, waarmee nu de top is bereikt in onze leef- gebieden ?” heeft de afgevaardigde PRG getuigd.” Met de aansprakelijkheid van de staat en de technische kennis van het exploiteren van het schaliegas, hebben wij het recht een moratoire te eisen , met alle inwoners die wij zijn, een eerlijk debat over deze problematiek te voeren”.heeft Dominique ORLIAC geconcludeerd.

P.-S.

Traduction de nos adhérents : Merci à Erica et Lucas Blom

Répondre à cet article